Odebírat program

01.06. 18:30

Praha prvorepubliková – 2. termín

termín: 1. 6., 8. 6., 15. 6. a 22. 6. 2017 (vždy čtvrtky od 18:30 do 20:30)

místo: ZŠ Kořenského na adrese Kořenského 10/760 Praha 5 – Smíchov

cena: 990 Kč (4 přednášky + studijní materiály)

Příští rok si budeme připomínat 100 let od založení Československé republiky a tím i chvíle, kdy se Praha opět stala metropolí. Jako vstupní bráně a výkladní skříni mladé ambiciózní republiky byl jejímu rozvoji věnován mimořádný zájem a přestože bylo Československu vyměřeno pouze 20 let, prvorepubliková stopa je v ní dodnes velmi výrazná. V rámci čtyř přednášek poznáme nejvýznamnější stavby, jak veřejné tak obytné, stavěné ve stylu rondokubismu, tradicionalismu a funkcionalismu. Nevynecháme význačné polyfunkční paláce, obchodní domy, činžovní domy, luxusní vily i technické stavby. Seznámíme se s činností Státní regulační komise, která plánovala územní rozvoj metropole a poznáme také návrhy a plány, které realizovány nebyly, jako například ideové návrhy přestavby městského centra nebo stavby některých veřejných budov.

 

Kapacita učebny je 25 míst. Přihlášky zasílejte na info@prampouch.cz. Platba kurzu bankovním převodem na účet: 2100983242/2010, s variabilním symbolem 201705 po předchozím potvrzení rezervace. Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka, pokud není přímo majitelem účtu.

První termín přednášek (22. 5. – 12. 6.) zde.

praha-prvorepublikova
Rámcový obsah přednášek

22. 5. 2017  Velká Praha

Praha jako metropole Československa

Státní regulační komise a její činnost

Regulační plán Prahy, vybrané urbanistické celky

29. 5. 2017  Veřejné budovy

rondokubismus, tradicionalismus a funkcionalismus

budovy ministerstev a veřejných institucí

polyfunkční paláce a obchodní domy

5. 6. 2017  Stavby pro bydlení a infrastruktura

obytné soubory, zahradní města, vilové čtvrti

vybrané činžovní domy a vily

dopravní a technické stavby

12. 6. 2017  Nerealizované plány

veřejné budovy, pražská předmostí

ideové návrhy přestavby centra

dopravní a technická infrastruktura

 

mapa není k dispozici