Odebírat program

28.02. 18:30

Pražská předměstí – přednášky (2. termín)

termín: 28. 2., 7. 3., 14. 3. a 21. 3. 2019  (čtvrtky 18:30 až 20:30)

místo: ZŠ Kořenského na adrese Kořenského 10/760 Praha 5 – Smíchov

cena990 Kč (4 přednášky + studijní materiály)
 

V rámci čtyř přednášek se budeme zabývat stavebně-historickým vývojem pražských předměstí, která během 19. století obklopila historickou Prahu, sevřenou v krunýři barokních hradeb. Budeme sledovat jejich bouřlivý růst, související s postupující průmyslovou revolucí a rostoucím přílivem nových obyvatel. Poznáme mnohdy překotný rozvoj jejich uliční sítě a významné veřejné stavby, reprezentující ambice a ekonomický potenciál relativně nových obcí. Zaměříme se na ty, které se do vzniku Československé republiky staly samostatnými městy, v některých případech dokonce okresními. Jejich samostatná historie končí rokem 1922, kdy byly připojeny k Velké Praze. Přesto si však dodnes uchovávají svou specifickou atmosféru, charakter a hrdost. Vytváří tak pestrou mozaiku pražských čtvrtí.

 

Cena kurzu 990 Kč (4 přednášky + studijní materiály). Kapacita učebny je maximálně 25 míst. Přihlášky zasílejte na info@prampouch.cz. Platba kurzu bankovním převodem na účet: 2100983242/2010, s variabilním symbolem 1902 po předchozím potvrzení rezervace místa. Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka, pokud není přímo majitelem účtu.

 

Rámcový obsah přednášek

28. 2. 2019  Karlín, Smíchov a Košíře

7. 3. 2019  Královské Vinohrady a Žižkov

14. 3. 2019  Holešovice-Bubny, Libeň a Vysočany

21. 3. 2019  Vršovice a Nusle, Bubeneč a Břevnov

mapa není k dispozici