Odebírat program

25.02. 18:30

Pražská předměstí – přednášky

termín: 25. 2., 4. 3., 11. 3. a 18. 3. 2019  (pondělky 18:30 až 20:30)

místo: ZŠ Kořenského na adrese Kořenského 10/760 Praha 5 – Smíchov

cena990 Kč (4 přednášky + studijní materiály)
 

V rámci čtyř přednášek se budeme zabývat stavebně-historickým vývojem pražských předměstí, která během 19. století obklopila historickou Prahu, sevřenou v krunýři barokních hradeb. Budeme sledovat jejich bouřlivý růst, související s postupující průmyslovou revolucí a rostoucím přílivem nových obyvatel. Poznáme mnohdy překotný rozvoj jejich uliční sítě a významné veřejné stavby, reprezentující ambice a ekonomický potenciál relativně nových obcí. Zaměříme se na ty, které se do vzniku Československé republiky staly samostatnými městy, v některých případech dokonce okresními. Jejich samostatná historie končí rokem 1922, kdy byly připojeny k Velké Praze. Přesto si však dodnes uchovávají svou specifickou atmosféru, charakter a hrdost. Vytváří tak pestrou mozaiku pražských čtvrtí.

 

Kapacita učebny je již obsazena. Můžete se však hlásit na 2. termíny přednášek zde.

 

Rámcový obsah přednášek

25. 2. 2019  Karlín, Smíchov a Košíře

4. 3. 2019  Královské Vinohrady a Žižkov

11. 3. 2019  Holešovice-Bubny, Libeň a Vysočany

18. 3. 2019  Vršovice a Nusle, Bubeneč a Břevnov

mapa není k dispozici