Odebírat program

Praha roku 1900

Praha moderní i historická ve 250 obrazech (nakladatel B. Kočí, kolem roku 1900).

 • Pražský hrad

  Pohled, který se naštěstí nemění, západní vstupní brána na Pražský hrad, náboženské i světské centrum státu.

 • Královská zahrada

  Letohrádek královny Anny, chybně občas nazývaný Belvedere, a romantická krajinářská úprava zahrady.

 • Valdštejnské náměstí

  Valdštejnské náměstí s Valdštejnským palácem. Dříve volný prostor pro lidi, dnes parkoviště.

 • Valdštejnská zahrada

  Salla terrena a krajinářská úprava zahrady před její rekonstrukcí do původní renesanční podoby.

 • Chrám sv. Mikuláše

  Dominanta Malé Strany, jeden z nejkrásnějších barokních chámů Evropy, nesmrtelná vizitka stavitelského rodu Dientzenhoferů, s přispěním Luraga.

 • Malostranské náměstí

  Náměstí s pomníkem maršála Radeckého, jenž byl jako jeden z mnoha po roce 1918 poněkud zbytečně odstraněn. Inu každá revoluce si žádá své.

 • Malostranské ulice

  Mostecká vlevo a Karmelitská vpravo. Zatímco druhou jmenovanou tramvaje jezdí dodnes, na Karlově mostě už je dávno nenajdeme.

 • Kampa

  Náměstí na Kampě, kousek ostrůvek venkova v moři velkoměsta.

 • Hradčanské panorama

  Tenhle pohled, jenž zná celý svět, nikdy neomrzí.

 • Karlův most

  Každodenní ruch na nejstarším pražském mostě, v letech 1883-1908 ještě s kolejemi. Jezdila tudy napřed koňka, od roku 1905 Křižíkova elektrická tramvaj.

 • Staroměstské náměstí

  Novogotické křídlo Staroměstské radnice z roku 1848 leželo Pražanům dlouho v žaludku. Po svém vyhoření v roce 1945 a následném stržení však mnohým chybí. Dnes je zde parčík.

 • Židovské Město

  Tajuplná čtvrť křivolakých uliček, bizarních domů a temných zákoutí vzala za své v rámci asanace na přelomu 19. a 20. století. Vlevo Starý židovský hřbitov, vpravo Rabínská se Staronovou synagogou a Židovskou radnicí.

 • Palachovo náměstí

  Monumentální budova Rudolfina, jedna z několika reprezentativních veřejných budov jež obohatila na přelomu století obraz Prahy.

 • Most císaře Františka I.

  Nový secesní most, dnes legií, a za ním další klenot města, Národní divadlo.

 • Ferdinandova třída

  Dnes Národní třída, ještě dříve Nové aleje, vysázené koncem 18. století v místech staroměstského hradebního příkopu. Centrum českého života s českým Národním divadlem, kavárnou Slavia, Louvre a Union.

 • Kolovratská třída

  Dnes Na Příkopě, centrum pražského německého života s Německým kasinem (dnes Slovanským domem), Vídeňskou bankou a Vídeňskou kavárnou. Nedaleko Německé divadlo, dnešní Státní opera.

 • Prašná brána

  Spíše než brána triumfální oblouk, rozestavěný Matyášem Rejskem v 15.století, dokončený o tři století později Josefem Mockerem.

 • Eliščina třída

  Dnešní Revoluční třída, dříve také Trubní nebo Rourová, protože tudy vedlo potrubí od Dolejší novoměstské vodárenské věže. Vlevo ústav šlechtičen, původně premonstrátská kolej Norbertinum.

 • Městské sady

  Městské sady s budovou Muzea královského hlavního města Prahy. Kdo by je dnes poznal, zničené stavbou severojižní magistrály.

 • Nádraží císaře Františka Josefa I.

  Vstupní brána do Prahy, nádherná secesní budova architekta Josefa Fanty. Snad se i ta brzy dočká důstojné rekonstrukce.

 • Vrchlického sady

  Veřejné městské sady s umělým jezírkem, skalkou a vodopádem. Dříve chlouba města, dnes ostuda s nelichotivou přezdívkou Sherwood.

 • Novoměstské ulice

  Hlavní komunikační tepny Nového Města, ulice Jindřišská vlevo a Vodičkova vpravo.

 • Václavské náměstí

  Skutečné obchodní, společenské a kulturní centrum města, jeho výkladní skříň s nejlepšími obchody a hotely. Dnes spíše vymlácená výloha.

 • Muzeum království českého.

  Majestátní zakončení Václavského náměstí, budova Národního muzea, zde ještě bez jezdeckého pomníku sv. Václava.

 • Mezibranská ulice

  Dříve široký městský bulvár s tramvajemi, dnes automobilová stoka.

 • Leopoldova brána

  Hlavní vstup na Vyšehrad, jedna ze čtyř dochovaných pražských bran.

 • Vyšehrad

  Do roku 1911 vojenská pevnost, dnes národní symbol. Vlevo ještě skoro neobsazená hrobka Slavín, vpravo kapitulní bazilika sv.Petra a Pavla, zbrusu nově upravená Josefem Mockerem.

 • Purkyňovo náměstí

  Dnes náměstí Míru s monumentálním chrámem sv. Ludmily, jedno z nejkrásnějších v Praze.

 • Vinohradská vilová čtvrť

  A město rostlo dále. Tam kde bývaly vinice, vznikala na přelomu 19. a 20. století luxusní vilová čtvrť.

 • Nuselské údolí

  Pohled na novoměstskou stranu ještě nezastavěného Nuselského údolí. Vlevo Karlov a budovy dětské nemocnice, zbořené při stavbě Nuselského mostu.