Odebírat program

Prampouch

Prampouch je firma zabývající se od roku 2016 přípravou a organizací komentovaných vycházek a přednášek, populárně-naučnou formou seznamující veřejnost se stavebně-historickým vývojem Prahy, problematikou současného rozvoje města a jeho veřejných prostranství. Dále pořádá celodenní výlety s cílem prezentovat méně známé památky mimo Prahu. Dalším předmětem činnosti je příprava výstav, grafické práce a vydavatelská činnost. Pracovní tým obsahuje schopné grafiky a modeláře, stejně jako fotografy, tvůrce filmových upoutávek a doprovodné muziky. Cílem všech aktivit je vtáhnout jejich účastníka do děje a poutavou formou přiblížit historii jednotlivých staveb a míst. Cílovou skupinu představuje široká veřejnost, ale rovněž veřejné a soukromé subjekty. Prampouch organizuje firemní vycházky a přednášky pro zaměstnance.

V případě vašeho zájmu o některou z akcí nás neváhejte kontaktovat.

 

Jak to celé vzniklo?

PRAMPOUCH. Krásně znějící české slovo označuje architektonický prvek, známý z úzkých uliček středověké zástavby. Jedná se o zděný, zpravidla stříškou opatřený rozpěrný oblouk mezi dvěma blízko sousedícími budovami, sloužící k jejich vzájemné stabilizaci. Jeho funkce je v zásadě obdobná jako u opěrných oblouků gotických katedrál. Prampouchy jsou většinou umístěny v jedné řadě, výjimečně i více řadách nad sebou. Slovo bylo přejato z německého výrazu „brandboge“, označujícího klenutí ve stěně nad otvorem pece. České prampouchy viz. fotogalerie.

 

Stejně jako každého milovníka architektury a historie, okouzlil prampouch i mě a stal se zastřešujícím pojmenováním mých veřejných aktivit. Od jejich počátků v roce 2005 k současné firmě vedla dlouhá cesta od členství v jiných spolcích přes založení spolku vlastního. Dlouhodobý rozvoj aktivit, nárůst zájmu, širší klientela a hlavně přizvání dalších kolegů pak vedlo k založení firmy Prampouch s.r.o. v únoru roku 2015. Věřím, že se aktivity Prampouchu budou nadále rozvíjet, zvláště v oblasti organizování akcí podle přání zákazníka a v oblasti činnosti nakladatelské a vydavatelské. Počet kolegů poroste a budeme schopni nabídnout široký sortiment akcí od vycházek, přednášek a zájezdů po výstavy a publikace.

 
Ing. arch. Petr Kučera   |   osobní internetové stránky