Odebírat program

Zajímavé odkazy

Mapy a plány  

Historické mapy a plány Prahy   | 1650-1948 |   Historický ústav AV ČR

Perspektivní plán Prahy J. D. Hübera   | 1769 |   Österreichische Nationalbibliothek

Plán Prahy J. Jüttnera   | 1815 |   Historický ústav AV ČR

Císařský povinný otisk stabilního katastru   | 1840-42 |   ČÚZK, IPR Praha

Stabilní katastr a další archivní mapy   |   ÚAZK

Plán Prahy J. Mayra    | 1869 |   Archiv hl. m. Prahy

Monumentální plán královského hlavního města Prahy J. Brože   | 1885 |   Městská knihovna v Praze

Polohopisný a výškopisný plán Prahy   | 1889 |   Archiv hl. m. Prahy

Hurtigův plán Prahy a předměstských obcí   | 1891 |   VÚGTK

Velká Praha   | 1928 |   Národní technické muzeum  

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím   | 1938 |   Městská knihovna v Praze

Plány Státní regulační komise pro Prahu a okolí   | 1920-39 |   IPR Praha

Archiv map územních plánů hl. m. Prahy    | 1964-2009 |   IPR Praha

Geografická data Prahy   |   IPR Praha

 

Pohlednice a fotografie

Archiv leteckých snímků Prahy 1938-2015  |   IPR Praha

Sbírka fotografií, vedut, map a plánů |   Archiv hlavního města Prahy

Industriální topografie   |   VCPD ČVUT

Vetřelci a volavky   |   Databáze výtvarného umění 70. a 80. let ve veřejném prostoru 

Staré pohlednice a videa Prahy   |   Stará Praha

150 fotografií staré Prahy   |   Obrázkárna.cz

20 fotografií Karla Bellmanna z roku 1885   |   Národní knihovna

 

Filmy a videa

Stará Praha    | 1912 |   Jakub Ziba

Když Praha byla bílá   | 1920-30 |   Česká televize

Praha v záři světel   | 1928 |   Svatopluk Innemann

Kamenná sláva   | 1938 |   YouTube

Barevný film Prahy   | 1967-68 |   British Pathé