Odebírat program

Všeobecné podmínky

Vycházky

Vstupné na vycházku se platí pouze v hotovosti na místě. 

Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP.

Děti do 12 let mají vstupné bezplatné.

Vycházky se konají za jakéhokoliv počtu účastníků a počasí, pokud není na místě dohodnuto jinak.

Kapacita vycházek je 35 osob. Místo na vycházce je třeba rezervovat, pokud není v popisu vycházky uvedeno jinak.

 

Přednášky

Místo na přednáškách je třeba rezervovat a to závaznou přihláškou na emailovou adresu info@prampouch.cz.

Jednotlivé přednášky lze platit bankovním převodem nebo v hotovosti na přednášce. V případě přednáškových cyklů probíhá platba vždy bankovním převodem a to po předchozím potvrzení přihlášky. Rezervace místa na přednášce je platná po zaplacení kurzovného. Jako variabilní symbol je třeba uvést kód akce, uvedený v jejím popisu.

Místo na přednášce lze převést na jiného účastníka.

Stornovací podmínky: od zaplacení kurzovného do 7 dnů před první přednáškou storno poplatek ve výši 25 % z ceny kurzovného. Méně než 7 dnů před odjezdem storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzovného.

 

Výlety

Místo na výletu je třeba vždy rezervovat a to závaznou přihláškou na emailovou adresu info@prampouch.cz.

Platba probíhá bankovním převodem a to po předchozím potvrzení přihlášky. Rezervace místa je platná po zaplacení ceny výletu. Jako variabilní symbol je třeba uvést kód akce, uvedený v jejím popisu.

Místo na výletu lze převést na jiného účastníka.

Součástí ceny výletu není úrazové pojištění. Pokud má o něj účastník zájem, je třeba si ho sjednat individuálně.

Stornovací podmínky: od zaplacení výletu do 14 dnů před odjezdem storno poplatek ve výši 50 % z ceny výletu. 14 až 7 dní před odjezdem storno poplatek ve výši 75 % z ceny výletu. Méně než 7 dnů před odjezdem storno poplatek ve výši 100% z ceny výletu.

 

Platba bankovním převodem

Při bezhotovostních platbách posílejte prosím příslušnou částku na bankovní účet číslo 2100983242/2010. Pro identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, uvedený v popisu akce. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení osoby, za kterou je platba vykonána.